Regulamin

Smarowanie Bachus Cup 2018

W tym roku na Bachusie smarowanie „czelendżowe” 🙂 ani sportowe, ani rekreacyjne, gdzieś tam pośrodku. Długość 42 stopy.

 


Regulamin III Ogólnopolskiego Turnieju Winobraniowego Open w Bowlingu Sportowym o Puchar Bachusa • 06-09.09.2018 r.

1. Organizator: 
Bowling Club Zielona Góra, ul. Zacisze 16 oraz ZKB Zielona Góra. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy startują w turnieju na własną odpowiedzialność i zrzekają się roszczeń przeciwko organizatorowi w przypadku odniesienia szkód czy obrażeń.

2. Uczestnictwo, opłaty wpisowe, terminy
• W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy bez względu na wiek i płeć. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę przynajmniej jednego rodzica.
• Dopuszcza się możliwość rozegrania dowolnej liczby rund eliminacyjnych dla jednego gracza.
• Zgłoszenia na listy startowe dokonuje się online na stronie „bachus.kreglezg.pl„. Zapisujemy się podając: imię i nazwisko, miasto/klub, email i telefon (email i telefon widoczny jest tylko dla organizatora dla weryfikacji i przekazywania informacji związanych z turniejem). W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt pod tel. 886 551 331.
• Dokonanie zapisu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zapisów Regulaminu.
• Max. liczba uczestników w jednej rundzie eliminacyjnej – 16. Decyduje kolejność zgłoszeń.
• Max. liczba graczy na jednym torze w rundach eliminacyjnych i finale – 2.
• Warunkiem odbycia się rundy jest minimum 8 zawodników.
• Rundy eliminacyjne:
1 runda – CZWARTEK 06.09.2018, GODZ. 15:00 – 70 zł
2 runda – CZWARTEK 06.09.2018, GODZ. 17:30 – 70 zł
3 runda – CZWARTEK 06.09.2018, GODZ. 20:00 – 70 zł
4 runda – PIĄTEK 07.09.2018, GODZ. 13:00 – 80 zł
5 runda – PIĄTEK 07.09.2018, GODZ. 15:30 – 80 zł
6 runda – PIĄTEK 07.09.2018, GODZ. 18:00 – 80 zł
7 runda – SOBOTA 08.09.2018, GODZ. 9:00 – 90 zł
8 runda – SOBOTA 08.09.2018, GODZ. 11:30 – 90 zł
9 runda – SOBOTA 08.09.2018, GODZ. 14:00 – 90 zł
10 runda – SOBOTA 08.09.2018, GODZ. 16:30 – 90 zł
 Finał STEP 1 grupa 1 – NIEDZIELA 09.09.2018 r. – godz. 9.00
• Finał STEP 1 grupa 2 – godz. 10.30
• Finał STEP 2 – godz. 12:00
• Finał STEP 3 – godz. 14:00
• dekoracja ok. godz. 16:00

3. Formuła turnieju:
Turniej rozgrywany jest w kategorii indywidualnej open w dwóch grupach A i B.
grupa A – średnia 170 pkt. i więcej .
grupa B – zawodnicy ze średnią poniżej 170 pkt
Sprawdzanie średniej odbywa się w kolejności: średnia sportowa PZK, średnia z lig lokalnych, orzeczenie organizatora. Każdy z zawodników ma prawo przeniesienia się do grupy wyższej zgłaszając przeniesienie przed pierwszą rozegraną rundą.
• Podczas zawodów będzie prowadzona osobna klasyfikacja par. Zawodnicy mogą wystąpić tylko raz w danej parze, jednak nielimitowaną ilość razy. Rozstrzygnięcie następuje wraz z zakończeniem ostatniej tury eliminacyjnej.
• Każda z Pań oraz juniorzy (do lat 18) otrzymują  HCP w wys. 8 pkt. do gry. Maksymalna gra z HCP to 300 pkt.
• Przed każdą rundą eliminacyjną i rundami finału STEP 1 nastąpi smarowanie torów oraz rozgrzewka 8 min. Przed grami finału STEP 3 również nastąpi smarowanie  torów oraz rozgrzewka 15 min.
• Po każdej grze rundy eliminacyjnej i finałowej zawodnicy przechodzą o 1 tor w prawo.
• Losowanie torów odbywa się 10 minut przed rozpoczęciem rundy.

4. System rozgrywek:
Turniej składa się następujących etapów:
1. ELIMINACJE
– 4 gry dla grup A i B. O awansie decyduje suma gier.
– grupa A – gracze z miejsc 5-24 awansują do finału STEP 1, gracze z miejsc 1-4 awansują bezpośrednio do finału STEP 3.
– grupa B – gracze z miejsc 3-14 awansują do finału STEP 1, gracze z miejsc 1-2 awansują bezpośrednio do finału STEP 3.
2. Finał STEP 1
– 3 gry od zera dla grup A i B.
– Gracze grają w dwóch turach
– o godz. 9:00 (miejsca 15-24 A + 9-14 B)
– o godz 10:30 (miejsca 5-14 A + 3-8 B)
– Do finału STEP 2 przechodzą gracze z miejsc 1-10 dla grupy A oraz gracze z miejsc 1-6 dla grupy B.
3. Finał STEP 2
– 3 gry od zera dla grup A i B.
– do finału STEP 3 przechodzi 6 graczy dla grupy A i 4 graczy dla B.
4. Finał STEP 3
– 4 gry od zera dla 10 graczy gr. A i 6 graczy gr. B.

• W przypadku remisu w eliminacjach lub rundach finałowych decyduje wyższa ostatnia gra zawodnika, dalej przedostatnia, itd.

5. Nagrody:

6. Uregulowania dodatkowe:
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone do organizatorów, natychmiast po zaistnieniu sytuacji spornej i będą rozstrzygane według zasad obowiązujących w bowlingu sportowym. Organizator zastrzega sobie możliwość natychmiastowego wykluczenia z Turnieju zawodników spożywających nadmierną ilość alkoholu lub nietrzeźwych.