Regulamin

Regulamin VII Międzynarodowego Turnieju Winobraniowego Open w Bowlingu Sportowym o Puchar Bachusa • 11-17.09.2023 r.

Organizator:

Bowling Club Zielona Góra, ul. Zacisze 16 oraz ZKB Zielona Góra. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy startują w turnieju na własną odpowiedzialność i zrzekają się roszczeń przeciwko organizatorowi w przypadku odniesienia szkód czy obrażeń.

Uczestnictwo, opłaty wpisowe, terminy:

 1. W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy bez względu na wiek i płeć. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę przynajmniej jednego rodzica.
 2. Listy startowe zostaną otwarte 4 sierpnia w piątek o godz. 18:00. Zgłoszenia na listy startowe dokonuje się online na stronie “bachus.kreglezg.pl“. Zapisujemy się podając: imię i nazwisko, klub lub miasto, email i telefon (email i telefon widoczny jest tylko dla organizatora dla weryfikacji i przekazywania informacji związanych z turniejem). W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt pod tel. 886 551 331.
 3. Dla 3 najlepszych zawodników, najlepszej Pani, najlepszego seniora oraz najlepszego Juniora poprzedniej edycji, listy zostaną otwarte przed oficjalnymi zapisami.
 4. Dopuszcza się możliwość rozegrania dowolnej liczby rund eliminacyjnych dla jednego gracza z wyłączeniem piątek-sobota 15-16.09 – łącznie max. 4 rundy, w tym nie więcej niż dwie jednego dnia.
 5. Opłaty – opłat za rundy można dokonywać wyłącznie GOTÓWKĄ, najpóźniej 15 min. przed startem w rundzie. Zawodnik zobowiązany jest do opłacenia przed swoją pierwszą rundą, wszystkich rund na jakie zapisał się danego dnia – NIE PRZEWIDUJE SIĘ ODSTĘPSTW OD TEJ REGUŁY. Na zawodnika, który zapisał się na turniej i nie przyjechał bez wcześniejszego poinformowania organizatora (min. 6 dni przed startem), zostanie nałożona kara porządkowa w wysokości 100 zł.
 6. Dokonanie zapisu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zapisów regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku  zgodnie z oświadczeniem RODO z załącznika.
 7. Juniorzy do lat 18 otrzymują 50% zniżki przy opłatach za rundy (nie dotyczy konkurencji par).
 8. Harmonogram zawodów:

NIEDZIELA 17.09.2023 r.
 Finał STEP 1 grupa B i C – godz. 9:00
• Finał STEP 1 grupa A – godz. 11:30
• Finał STEP 2 – A, B i C – godz. 14:15
• dekoracja ok. godz. 15:45

Formuła turnieju:

 1. Turniej rozgrywany jest w kategorii indywidualnej open w trzech grupach A, B i C.
  – grupa  – zawodnicy ze średnią 180 pkt. i więcej.
  – grupa B – zawodnicy ze średnią równą lub powyżej 160 pkt.
  – grupa C – zawodnicy ze średnią poniżej 160 pkt.
  Sprawdzanie średniej odbywa się w kolejności: średnia z turniejów OMG, OMP, BB Open, ZG Open, Stegu Cup, BB Summer Cup; średnia sportowa PZK 2022/23; średnia sportowa PZK 2021/22, średnia z lig lokalnych oraz orzeczenie organizatora. Każdy z zawodników ma prawo przeniesienia się do grupy wyższej zgłaszając przeniesienie przed rozegraniem swojej pierwszej rundy.;
 2. Podczas zawodów będą prowadzone następujące osobne konkurencje:
  a) Klasyfikacja par. Zawodnicy mogą wystąpić tylko raz w danej parze, jednak nielimitowaną ilość razy. Rozstrzygnięcie następuje wraz z zakończeniem ostatniej rundy eliminacyjnej. Konkurencja Par jest płatna – 50 zł od pary.
  b) Najlepsza Pani – do zakończenia turnieju. Najlepszą Panią będzie najwyżej sklasyfikowana Pani w grupie A.
  c) Najwyższa gra – do zakończenia turnieju.
  d) Senior 60+. Najlepszym seniorem będzie najwyżej sklasyfikowany w grupie A. Wiek uprawniający do udziału w konkurencji oblicza się rocznikowo, tak jak w zawodach federacji europejskiej EBF.
  e) Najlepszy junior (do lat 18) – do zakończenia turnieju. Najwyżej sklasyfikowany junior w grupie A.
  f) Najlepszy gracz lokalny – do zakończenia turnieju. Najwyżej sklasyfikowany gracz w grupie A.
 3. Handicapy:
  – każda z Pań – 8 pkt. do gry,
  – juniorzy do lat 16 – 8 pkt. do gry,
  – senior +60 – 5 pkt do gry,
  Maksymalna gra z HCP to 300 pkt.
 4. Smarowania, przechodzenie, przydział torów:
  • Przed każdą rundą eliminacyjną oraz finałową nastąpi smarowanie torów oraz rozgrzewka 10 min.
  • Po każdej grze w rundach eliminacyjnych oraz finałowych zawodnicy przesuwają się o 2 tory w prawo. Gra odbywa się systemem torów zmiennych.
  • Desperado – 1 gra, bez smarowania. Max. liczba graczy na torze – 4. Bez przechodzenia między torami. Rozgrzewka 5 min.
  • Zawodników prosi się o przybycie 20 minut przed składem. Przydzielenie torów odbywa się 10 minut przed składem.
  • Max. liczba uczestników w jednej rundzie eliminacyjnej – 20. Decyduje kolejność zgłoszeń. Max. liczba graczy na parze torów w rundach eliminacyjnych 5 i finałowych 5.
  • Warunkiem odbycia się rundy eliminacyjnej jest minimum 8 zawodników.
  • W składach eliminacyjnych tory są losowane. W finałach STEP1, STEP2 wyboru dokonuje się od najwyższej grupy, od najwyżej sklasyfikowanego zawodnika.
 5. Zawody odbywają się zgodnie z zasadą ustępowania 1 toru (1 tor w lewo i 1 tor w prawo) i 30 s na oddanie rzutu od momentu wejścia na rozbieg.
 6. Dopuszcza się możliwość zmiany powłoki kuli pomiędzy grami oraz podczas rozgrzewki.

System rozgrywek:

Turniej składa się następujących etapów:

1. Eliminacje:
– 5 gier dla wszystkich grup A, B i C. O awansie decyduje suma gier.
– grupa A: miejsca 1-18 awansują do finału STEP1
– grupa B: miejsca 1-9 awansują do finału STEP1
– grupa C: miejsca 1-5 awansują do finału STEP1.
– Desperado: do STEP1 przechodzi dwóch graczy z grupy A, jeden z B i jeden z C. W przypadku braku w Desperado gracza, z którejś z grup, do STEP1 wchodzi gracz kolejny po eliminacjach.

2. Finał STEP1
• Grupy B i C – godz. 9:00 (miejsca 1-9 B + 1 desperado B + miejsca 1-5 C + 1 desperado C) = 16 graczy
4 gry + 50% punktów z eliminacji.
• Grupa A – godz. 11:30 (miejsca 1-18 A + 2 desperado A) = 20 graczy
4 gry + 50% punktów z eliminacji.

Dla graczy z Desperado,  50% elim. = wynik ostatniego wchodzącego gracza z eliminacji minus 20 pkt. lub 50% ich wyniku z eliminacji.

– Grupa A – do finału STEP2 przechodzi najlepszych 8 graczy.
– Grupa B – do finału STEP2 przechodzi najlepszych 5 graczy.
– Grupa C – do finału STEP2 przechodzi najlepszych 3 graczy.

3. Finał STEP 2 (dla A, B i C) – 3 gry – godz. 14:15
3 gry + (50% total po step1) = kolejność końcowa

• W przypadku remisu w eliminacjach lub rundach finałowych decyduje wyższa ostatnia gra zawodnika, dalej przedostatnia, itd.

• W przypadku nie pojawienia się zawodnika na finałach, następni w kolejności zawodnicy NIE otrzymują prawa do startu w poszczególnych stepach finałowych.

Smarowanie:

Bachus Cup 2023
Maszyna natryskowa Kegel Kustodian Walker Sport. Detergent – Defence-C, olej – Ice.

Nagrody:

Uregulowania dodatkowe:

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone do organizatorów, natychmiast po zaistnieniu sytuacji spornej i będą rozstrzygane według zasad obowiązujących w bowlingu sportowym. Organizator zastrzega sobie możliwość natychmiastowego wykluczenia z Turnieju zawodników spożywających nadmierną ilość alkoholu lub nietrzeźwych.

Załącznik nr 1
Oświadczenie formularz RODO – Oświadczenie RODO